Cơ cấu nhân sự

Nguyễn Trung Sơn

Nguyễn Trung Sơn

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Số điện thoại: 024.7300.8188
Email: son.nt@sonanh.vn
Trịnh Ánh Tuyết

Trịnh Ánh Tuyết

Chức vụ: Giám đốc Cty Tuyết Hiếu
Số điện thoại: 024.7300.8188
Email: tuyethieu2011@gmail.com
Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Trưởng chi nhánh 205B Đại La
Số điện thoại: 024.7300.8188
Email: anh.ntl@sonanh.vn
Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Kế toán trưởng
Số điện thoại: 024.7300.8188
Email: thanh.nt@sonanh.vn