Cơ cấu nhân sự

Nguyễn Trung Sơn

Nguyễn Trung Sơn

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Số điện thoại: 0901.70.00.90
Email: son.nt@sonanh.vn
Trịnh Ánh Tuyết

Trịnh Ánh Tuyết

Chức vụ: Giám đốc Cty Tuyết Hiếu
Số điện thoại: 0901.70.00.90
Email: tuyethieu2011@gmail.com
Đào Văn Trường

Đào Văn Trường

Chức vụ: TP Kinh doanh dự án
Số điện thoại: 0901.70.00.90
Email: truong.dv@sonanh.vn
Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Kế toán trưởng
Số điện thoại: 0901.70.00.90
Email: thanh.nt@sonanh.vn